Работилница за родители отваря врати за казанлъчани

Сдружение „Бъдеще за децата” в Казанлък отваря врати в подкрепа на родителите, като става част от програмата на УНИЦЕФ „Работилница за родители” - „Да пораснем заедно“. Програмата представлява 14 тематично свързани сесии, по време на които родителите имат възможност да общуват с други родители и специалисти, да научават повече за развитието на детето и неговите психологически потребности, родителството и взаимоотношенията с децата, ефективното общуване с детето, разрешаването на конфликти и други. В сесиите се използват различни форми на работа – кратки лекции, упражнения, казуси, но най-вече се обсъждат определени теми, обменя се опит, споделя се информация, знания и умения.

Първата среща в Казанлък е на 2 октомври от 17.30 часа в сградата на Комплекса за социални услуги за деца и семейства на ул. „Войнишка“ 25, бившата Община 2.

Участието в програмата е напълно безплатно.