Проходът Шипка е проходим, няма затворени пътища на територията на общината


Няма затворени пътища на територията на община Казанлък, всички са проходими при зимни условия, съобщи инж. Иван Кьосев, началник на Районна пътна служба-Казанлък. Проходът Шипка е отворен, като остава в сила до 31 март забраната за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона и тегленето на ремаркета и полуремаркета над 10 тона.


Преминаването през прохода Хаинбоаз става с вериги.


При отсъствието на вятър, няма снегонавявания в проблемните райони около местността Светицата и по пътя Дунавци-Шейново и пътните участъци за отворени за движение.


Районна пътна служба – Казанлък, поддържа 152 километра от републиканската пътна мрежа, като текущите ремонти и зимното поддържане се извършват от обединение „Пи Ес 2014”, след проведена обществена поръчка и подписан договор с Агенция „Пътна инфраструктура”.