Пощата празнува

9 октомври е обявен за Световен ден на пощата

На 9 октомври 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз. Именно този ден целият свят отбелязва като Световен ден на пощите.

Броят на страните членки в съюза се увеличава толкова бързо през следващите три години, че името му е променено на Всемирен пощенски съюз през 1878 г. През 1947 година ВПС получава статут на специализирана междуправителствена организация на ООН.

На 1 юли 1879 година България става пълноправен член на Всемирния пощенски съюз. През 1880 г. Княжеството получава първата покана за конференция в Париж и това е началото на официалните международни контакти на българските пощи.

Международната седмица на писмото се отбелязва с решение на 14-ия конгрес на Всемирния пощенски съюз в Отава, Канада, през 1957 г., през календарната седмица, която включва датата 9 октомври – Световен ден на пощите.

Сградата на Старата поща в Казанлък е построена през 1932 г. В същата година на кулата е монтиран и градският часовник.

Централната пощенска станция в Казанлък се намира в сравнително нова сграда, строена по времето на социализма. Първият етаж, където се помещават сега залите за пощенски услуги, бе обновен и отвори отново врати на 24 април т.г. Върху 533 квадрата са обособени три функционални зони – зона за обработване на пощенските пратки, зона с пощенски кутии, които обслужват корпоративните клиенти на Казанлък и касов салон, който предлага пълната гама на пощенските услуги.

За изминалата година в най-голямата за града пощенска станция са обработени повече от 600 хиляди пратки. Месечно в тази станция биват обслужвани 15 хиляди жители на Казанлък и над 70 хиляди от цялата община. Предлагат се всички пощенски услуги – изплащане на пенсии, на парични преводи, приемане и доставка на пошенски пратки, абонамент, въвеждат се и иновативни услуги.

Използвани са материали от NBP.bg