Премахват се допълнителните противоепидемични мерки в област Стара Загора. Причината е спада в броя на случаите на острите респираторни заболявания и грип през последната седмица, отчетени от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Стара Загора.
Отмяната на противоепедимичните мерки, е заради отчетения значителен спад в броя на заболелите, уточниха от Инспекцията.
Данните сочат, че през последната седмица броят на заболелите е спаднал до 216 на 10 000 души, докато предходната са били над 340, при епедимични стойности от 321 на 10 хиляди.
При децата също е установен спад в броя на заболелите – под 500 на 10 000 за са сравнение, предходната седмица са били двойно повече.
След междусрочната ваканция учениците ще се върнат в класните стаи, тъй като и при тях, в момента заболяемостта е значително намаляла и няма опасност от рисково разпространение на вирусите.
РЗИ - Стара Загора ще продължи ежедневно да извършва активен надзор над заболяемостта от Грип и ОРЗ до 31 март.