Данни за избирателната активност в Старозагорска област
Местни избори
Община Стара Загора – 49,81%
Община Казанлък – 48,50%
Община Чирпан – 54,48%
Община Раднево – 61,46%
Община Братя Даскалови – 70,83 %
Община Гълъбово – 63,41%
Община Павел баня – 68,11%
Община Мъглиж – 56,75%
Община Опан – 74,87%
Община Гурково – 55,84%
Община Николаево – 66,37%
Общо за областта – 53% - души
Национален референдум
Община Стара Загора – 42,44 %
Община Казанлък – 36,31%
Община Чирпан – 36,95%
Община Раднево – 52,74%
Община Братя Даскалови – 35,65%
Община Гълъбово – 68,28%
Община Павел баня – 33,24%
Община Мъглиж – 32,05%
Община Опан – 44,26%
Община Гурково – 35,53%
Община Николаево – 39,37%
Общо за областта – 40 % - души
Източник: Областна администрация Стара Загора