56 фотоволтаични, 5 вятърни и 7 водни електрически централи функционират на територията на област Стара Загора. През миналата година / 2014г./ г. най-голям производител на ел. енергия сред ВЕИ-тата в областта, са били водните централи. Това е съобщила днес инж. Евелина Пирушкина, главен експерт в Агенцията за устойчиво енергийно развитие, по време на заседание на Областния съвет по енергийна ефективност, домакинствано от Областна управа в Стара Загора. Форумът е ръководен от областния управител инж. Георги Ранов и в него са участвали представители на общините от областта, на трите топлоелектрически централи от комплекса „Марица изток”, на камарите на строителите и на архитектите и други.


Област Стара Загора ена четвърто място в страната, по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност, е съобщил на форума инж. Ранов. В областта допустимите за саниране сгради са 859. Броят на регистрираните сдружения на собствениците е 139. Броят на одобрените заявления за интерес и финансова помощ е 96. Също толкова са и сключените договори между общини и сдружения на собственици, както и сключените тристранни договори между общини, областния управител и Българската банка за развитие. Информацията е актуална към 16 септември 2015 г.