Увеличава се нивото на сигурност в обекти с национално и стратегическо значение, върху авто- и жп гари. Повече охрана в големи търговски обекти и културни институти, където се събират едновременно много хора.Засилва се и контролът върху обекти за съхранение на боеприпаси и оръжие. Нараства броятна полицейските проверки по автомагистралите и пътищата в областта за съмнителни лица и превозни средства.

Това са само част от мерките, разпоредени от Областния съвет по сигурността, заседавал по заповед на областния управител на Стара Загора, инж. Георги Ранов. Поводът за събирането са терористичните атаки в Париж от 13 ноември последвалите разпоредби на национално ниво, съобщават от Пресцентъра на Областната управа..

„Изискал съм от РИО и РЗИ да ми бъде предоставена информация за нивото на охрана в училища, детски градини и здравни заведения. Моето категорично мнение е, че в тези институции, освен жива охрана, задължително трябва да има и постоянно видеонаблюдение”, е казал инж. Ранов.
Областният управител е изпратил писма до кметовете на общините, с което ги задължава да предоставят на съответните органи предварителна информация при организиране на масови събития и мероприятия. Ежедневно областният управител получава доклади от структурите по сигурността за превантивните мерки, които те взимат в посока ограничаване опасността от терористични актове.
„Плановете за терористични действия трябва да се актуализират не само на областно, но и на национално ниво, защото предвид новите терористични заплахи в Европа, те вече са остарели. Необходима е нова оценка за управлението на сигурността и ние ще я направим, за да защитим максимално хората и да намалим възможностите за терористични атаки”, допълнил инж. Ранов.
Областният управител призовава гражданите да бъдат бдителни и отговорни и при констатиране на съмнителни лица, автомобили или други нередности да сигнализират незабавно в полицията.