Над 200 хил. лв. в добива на пясък и чакъл от находище в землищата на казанлъшки села

Близо 207 хиляди лева ще бъдат вложени в добива на пясъци и чакъли от находище „Мечта“, разположено в землищата на селата Кънчево и Черганово, област Стара Загора. „Трон“ ЕООД, село Дунавци, община Казанлък, ще добива строителните материали - пясъци и чакъли, от посоченото находище. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет от 8 януари 2020 година, с което дружеството е определено за концесионер на находището.

Концесията се предоставя за срок от 25 години, като през този период концесионерът ще вложи 207 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период са над 486 хил. лв. По закон те постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е Казанлък. За решението на МС съобщава правителствената пресслужба