Може и да прецизират  промените, свързани с неизбежната отбрана

Склонни сме да прецизираме текстовете в Наказателния кодекс, по отношение на неизбежната отбрана, като отчетем и тезите на обществения дебат сега, появил се след приетите на първо четене промени, свързани с този акзус. Това каза в Казанлък народният представител Александър Сиди от ВМРО.
Той допълни, че гласуваните на първо четене промени и поправки са били внесени от групата на „Обединени патриоти“ преди година и целта им е да се разшири обхвата на самозащитата и на неизбежната отбрана.Сиди отхвърли тезата, че приетите на първо четене поправки, свързани с неизбежната отбраан, са предизборен трик и начин да бъде залъгано обществото. Според народния представител от ВМРО, в началото на юни би следвало да се обсъждат приетите поправки на второ четене „и ако е наложително, те да бъдат прецизирани“.


Миналата седмица народните представители гласуваха на първочетене поправки в НК, според които гражданите да имат право на неизбежна отбрана при всяко противозаконно нахлуване вкъщи. Целта на поправките е да не се търси отговорност при нападение и проникване, независимо от способа – дали чрез шперц, измама или чрез отворения прозорец на жилището и други.


Другата промяна, гласувана на първо четене е определението за "маловажни кражби". Вместо досегашното определение, според което това са кражби на стойност под две минимални работни заплати, депутатите приеха – размерът да е под една минимална. В такива случаи пък да се дължи глоба от 500 до 1000 лв, а не както досега – от 100 до 300 лв. Заложено е още при повторна маловажна кражба за една година, наказанието да е по общия ред, а не с глоба.

Тези поправки минаха на първо четене със 106 гласа „За“.