Казанлък събира дарения за респираторни апарати
Фактъ са вече първите дарения в специално разкритата дарителска сметка на Община Казанлък, за борба с коронавируса.
Средствата в тази сметка се събират за закупуване на апаратура /респираторни апарати и тестове/ за МБАЛ “Д-р Христо Стамболски” в Казанлък, с която да се оборудва специализирано отделение за лечение на заразени с коронавирус - COVID-19. Отделението предстои да бъде разкрито съгласно заповед на министъра на здравеопазването по препоръка на Националния щаб.
Първите дарения в тази сметка са направени от кмета на Община Казанлък Галина Стоянова и председателя на Общинския съвет в града. Николай Златанов.
Всеки, който иска, може да остави своя принос за това.
От сряда и в МБАл Казанлък, би следвало да имат готовност с отделение, което да приема болни от коронавирус.
Ето и банковата сметка на Община Казанлък:
Сметка с „код за вид плащане”
ОБЩИНСКА БАНКА АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN: BG 07 SOMB 9130 84 2172 7344
Код за вид плащане:
в лева – 44 51 00