Единственият български представител, който участва в Международната конференция „Европейската интеграция в Западните Балкани: Ролята на работническите организации в насърчаване на социалния диалог“, бе председателят на Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа“ в Казанлък Цветанка Пискова. Тя представи страната ни на международния форум, в който взеха участие представители на организации и институции от Румъния, Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Северна Македония, Италия и други страни. Конференцията се проведе в румънската столица Букурещ от 4 до 6 февруари. „Европейският съюз не е завършен без страните от Западните Балкани“, е тезата, която са застъпили участниците. Но трите основни проблема по предприсъединяването са свободата на пресата, корупцията и правосъдието.

Участниците в конференцията са запознали присъстващите с основните посоки на развитие на своята страна и проблемите, които са на дневен ред. Цветанка Пискова е презентирала Казанлък като център на регион с добре развита индустрия, с традиции в розопропроизводството, богат на природни и исторически забележителности. Тя е участвала и в дискусиите, свързани с мястото и ролята на синдикатите в колективното трудово договаряне на работещите. Според председателя на Европейската комисия Урсула ван дер Лайен, колективното договаряне е съществено за социално ориентирана пазарна икономика и е поискала ЕК да направи предложения как то може да бъде посилено във всяка една страна членка на Евросъюза. Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) е изработила становище по тези въпроси, в което са залегнали редица предложения за насърчаване на колективното договаряне. От Конфедерацията казват, че „Европейската комисия би могла да дава водещ пример и да започне с това – да гарантира, че обществените поръчки ще са отворени само за дружества, които договарят трудовите възнаграждения със синдикатите и признават това право“. Според данни от Глобалния индекс за спазване на трудовите права на Международната конфедерация на профсъюзите, правото на КТД е нарушено в половината от европейските страни.

Предмет на дискусия на конференцията в Букурещ е била и минималната работна заплата, чийто истински смисъл, според ЕКП, е да установи разделителната линия между достойния живот и бедността. От Конфедерацията твърдят, че минималната работна заплата трябва да е 60% от националната средна заплата. Това е изпълнено само във Франция и Португалия, според сравнителен доклад за заплащането на труда в Европа на Европейския синдикален институт.

На снимката: Пилонът, издигнат на мястото, където през 1989 година в Румъния започна Декемврийската революция, довела до свалянето на тоталитарния режим в страната

На международния форум представителите на балканските страни са споделили и добри практики в синдикалната дейност, свързани с реализацията на младите хора на пазара на труда, трудово посредничество и други. Конференцията е била уважена и от архиепископа на Букурещ, както и от други духовни лица.