Историк: Имаме тежки уроци за учене

„Когато младото поколение не научава за големите злини на миналия век, опасността да не си даде сметка за задаващите се злини, е реална“.

Това каза пред изключително рехавия брой учители по история и от Казанлък, бившият министър на образованието в България, доц. д-р.Веселин Методиев.

Той бе в Казанлък, за да дискутира с преподаватели по история и представители на заинтересовани организации реформата в българското образование, с акцент часовете по история, темите, понятията и преподаването на новата история в българското училище. Въпреки разгласата на срещата, организирана и с разрешението на Регионалния инспекторат по образованието, заинтересованите и отзовали се учители на поканата за разговор – дискусия по темата, от цялата община се оказаха само ...двама. В средата на дискусията се включи и един училищен директор.

„Не е опасно да се спънеш в един камък, страшно става, ако се спънеш в него два пъти“, допълни ексминистърът, без да коментира неглижирането на колегите си. По думите на историка, „не историците, а хората имат имат нужда от историята, за да усещат принадлежност към нещо, с което искат да се гордеят. Но не е хубаво да си горд, само с античната или средновековната си история, а и с дедите си, ако не искаш да загубиш своята идентичност“, допълни бившият просветен министър и един от радетелите за създаването на учебно помагало по Обща Балканска история .

Според Веселин Методиев, написаното през последните 25 години не помага много да се преподава историята, особено от началото на 20 век. „От учебниците липсва парламентарният дебат, важни събития, факти за държавата ни. Няма ги парламентарните стенограми от края на 19 и началото на 20 век, в които има много ценни уроци и които сами по себе си са ценност, която притежават само 5-6 държави в Европа. Това трябва да се знае, допълни бившият образователен министър.
Той каза, че като историк му е болно, поради това, че като граждани не познаваме силата на модерната си държава, а знаем за героите си от по-далечното минало. Това „размазване на проблема“, по думите му, „трябва бавно да се променя, за да избием комплексите си като народ и държава“.
Според Веселин Методиев, „лошата новина в тази промяна, е че не съжителстват и не общуват по този въпрос университетските преподаватели и учителите“.
Според него, това трябва да се и инициира от самата историческа гилдия, а не от държавата. „Ако гилдията се разбере, държавата административно ще наложи това“, каза той.
Историкът бе категоричен, че „има много тежки уроци за учене от 20 век за обществото, по принцип“, но тези теми не били много популярни и не се изучавали в часовете по история.
Липсата, според Методиев, на тези знания се отразявала на всички нива в обществото ни, и като граждани. Тезата му бе подкрепена от малцината уважили интересната дискусия.


За нуждата от понятийна дискусия в обучението по история, от сериозна реформа в образованието и в частност в обучението по история, като теми и количество, за нихилизма и аналогиите на времето преди и сега, бяха другите теми в подценения от казанлъшкото историко-учителско общество разговор.