И Българската стопанска камара се запозна с казуса за Паметника на Бузлуджа


Съдбата на паметника на връх Бузлуджа е била дискутирана по време на срещата между областния управител на Стара Загора Гергана Микова и изпълнителния председател на Българската стопанска камара Радосвет Радев, състояла се в града на липите. Този казус е бил част от темата, свързана с развитието на туризма в Старозагорски регион. Според областния управител, туристическият интерес към затворения монумент на върха продължава да е много голям. По време на разговора са били изказани различни мнения за възможностите паметникът отново да бъде социализиран, като най-напред трябва бъде обезопасен, а след това отворен за посетители.

Една от основните теми, дискутирани на срещата, е все по-ясно изразеният недостиг на кадри за нуждите на българския бизнес. Възможностите на дуалното обучение, съобразяването на специалностите в средното и висшето образование с изискванията на пазара, задържането на младите хора по родните им места, са били сред обсъжданите проблеми.

Участниците в срещата са обсъдили и предстоящото ново икономическо райониране на страната за нуждите на еврофондовете. По информация от областния пресцентър, Гергана Микова е заявила, че категоричното желание на бизнеса е Старозагорска област да остане в Югоизточния район заедно с областите Бургас, Сливен и Ямбол.