Двама директори откриха новата учебна година в ПГ „Иван Хаджиенов“ – настоящият Мариана Димирева и ветеранът Христо Гъдев (ръководил Механото от 1964 до 1993 г.). Развълнуваният Христо Гъдев лично застана пред всеки от випуските, за да ги поздрави. По традиция, церемонията започна с изпълнение на националния химн, вдигане на флаговете на България и ЕС и посрещане на училищното знаме, под звуците на музиката на училищния оркестър. Сред почетните гости на тържеството бяха омбудсманът на Община Казанлък Гинка Щерева, представителите на „Арсенал“ АД – инж. Владимир Чучумишев, ръководител на направление „Образование и квалификация“ в дружеството, и инж. Николай Куцаров – Почетен хаджиеновец, както и представители на други фирми партньори по системата за дуално обучение.

И тази година Механото се радва на голям интерес от младежите, всички осми класове са попълнени, съобразно утвърдения брой ученици. „Толкова можем, колкото знаем“ - с тези думи на учения от 17 век Франсис Бейкън новите възпитаници на учебното заведение бяха приветствани от по-големите ученици и приети в техните редици. Тази година факелът на знанието бе предаден на осмокласника Христо Иванов, приет с най-висок бал за настоящата година. Той му бе връчен от Християн Любенов от 12 Г клас, който е сред най-успешните възпитаници на Механото.

На 15 септември, първи пристъпиха прага на школа осмокласниците – 8А клас („Компютърна техника и технологии“) с класен ръководител Петя Костадинова, 8Б клас („Строителство и архитектура“) с класен Красимира Чорбаджийска, 8В клас („Машини и системи с ЦПУ“) с класен Емил Генчев и 8Г клас („Мехатроника“) с класен Пламен Неделчев.

Професионалната гимназия има близо стогодишна история и продължава да бъде едно от най-предпочитаните училища в общината, което подготвя кадри за местната индустрия. Дългогодишно и ползотворно сътрудничество свързва хаджиеновци с най-крупното машиностроително предприятие „Арсенал“ АД. И тази година десетки ученици ще проведат в дружеството своето практическо обучение. Общо 31 от тях ще бъдат на стаж в оръжейницата през настоящата учебна година. Сред тях са трима от 12В клас (специалност „Машини и системи с ЦПУ“), девет от 12Г („Мехатроника), трима от 11В и 16 души от 11Г. „Новото е че през тази година се разширява територията на обучението, като част от децата ще бъдат в монтажни цехове“, сподели преподавателят Златина Илиева, която пряко е ангажирана с практическото обучение. Професията на монтажниците и настройчиците на машини с ЦПУ стават все по-търсени. „Тяхното овладяване е важно, както за кариерното развитие на младежите, така и за съвместната ни работа с фирмите-партньори и обезпечаването им с кадри“, допълни тя.