Бившият кмет на Пловдив, избран през 2007 година като канндидат на ВМРО и настоящ депутат от групата на Обединените патриоти Славчо Атанасов внася предложение за промяната в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/. Това обяви самият той в социалните мрежи.Предложението му е предвижда допълнение в точките на член 17 от ЗМСМ, определящ участието на гражданите в управлението на общината. С депутатското предложение този член ще добие допълнителен нов текст, а именно: „За осигуряване на участие в управлението, органите на изпълнителната власт в общината, съответно в района, се определя ден от седмицата за прием на гражданите".

Така кметският приемен ден ще стане задължителен.

Мотивите на патриота-депутат за тази промяна са, че е "недопустимо и скандално е кмет да е недостъпен или неоткриваем и хората"

Според Атанасов, "отношението към хората е най-силното оръжие на един кмет. Неговата власт произлиза именно от гражданите, защото е избран от тях, а не е назначен чиновник."

"Кмет, който е абсолютно недостъпен или неоткриваем и хората с години нямат възможност да се срещнат с него, не отговаря на съвременните схващания за демократично управление и трябва да се промени. И след като има кметове, на които не достига смелост и достойнство да се изправят очи в очи пред хората, които са ги избрали, смятам за редно и в интерес на гражданите приемният ден в администрацията да стане задължителен. ", е депутатската теза за инициираните промени.

В потвърждение на тезата си той привежда и поредица от успешни примери за кметове на мегаполиси, които споделят едно и също, че винаги в работата си са се ръководели от близкия и непрекъснат контакт със своите граждани.

Законът за местното самоуправление и местната администрация е закон, в който са постановени всичките права и задължения на кметовете и администрацията.

Ако депутатското предложение на Атанасов бъде прието през новата есенна сесия на Народното събрание, то задължителният приемен ден ще се отнася за всички избираеми кметове – на големите общини, на районните кметства в градовете и кметовете на кметства.

Само така ще се промени манталитетът на администрацията и тя ще започне да работи с внимание и грижа към хората, пише още в социалните мрежи депутатът от ОП Славчо Атанасов.