Развитието на Казанлък като център на Долината на розите и тракийските владетели, очевидно остава приоритет на общината и през 2017-та, показва анализът на числата в проекто-бюджета, представен на гражданството в края на миналата година. За привличането на повече туристи в Долината, се разчита на осигурено в бюджета финансиране за казанлъшкото участие по щандовете на международни туристически борси и панаири, мощно присъствие в медиите у нас и в чужбина, изработването и преиздаването на няколко брошури, отпечатване на рекламни карета по вестници и списания, обезпечаването на он лайн реклама в сайтове и дори – поддръжката на мобилно приложение, което беше пуснато за Празника на розата преди няколко години от национален мобилен оператор.
В Приложение № 7 на проекто-бюджета на Община Казанлък, е записана сумата от общо 238 хиляди лева, която ще се разпределя между Културен, Туристически календар и Календар за международната дейност – пътувания и посрещания на чужди делегации, предимно от побратимените градове, културен обмен и международни фестивали. От проекта не е ясно как точно ще се разпределят тези средства и за кое от всички събития, колко точно лева ще бъдат давани. От няколко години насам, трите календара са в обща сума. Става ясно, обаче, че се плаща за печатна брошура „Розобер“, рекламна брошура“ Фестивал на розата“, брошура „Празници в Долината на царете“, отпечатване на туристическа карта, луксозен албум, пътеводители, ще се преиздава луксозната брошура „Община Казанлък“. Предвижда се пряка реклама в регионалната преса, изработване на тв-клипове и презентации. Франция, Великобритания, Германия, Русия и Румъния, са конкретно записани като страни, където ще се плащат печатни публикации за Казанлък и Долината. Интересен запис в Туристическия календар е „Проект за облагородяване на постаментите в парк „Розариум“ с цел привличане на туристи“.
Съществено място в опитите за довеждане на туристи в Казанлък, се отделя на проекта за атракцион с външно финансиране - „Светът на траките“. На него се разчита да развива и популяризира Долината на тракийските владетели.

Културата: Бавно и полека

Развитието на културата в последните години, се подчинява все повече на туристическите цели на Казанлък, е видно и от този бюджет. На културата се гледа все повече като на туристически ресурс, от който се чакат приходи, отколкото като на творческа дейност, преследваща духовни цели, с ядра в местните културни институти. Техният план за приходи от година на година расте. Бюджетите като цяло остават без повишение от миналата година, с малки изключения. Историческият музей, заедно с Музеят на розата, най-мощният културен институт, продължава да е на първо място във фокуса на вниманието като основен туристически ресурс, предвид богатото културно-историческо наследство, което съхранява. И от което се печели. Той е с най-голям бюджет от всички институти, но и с най-голям абсолютен дял на собствените приходи от посетители и други дейности. Средства за културната дейност като творчески процес, са заложени предимно в Театър „Любомир Кабакчиев“, който през тази година, на практика връща бюджета си от 2015-та, силно орязан през миналата година. През новата година там са записани 314 хил. лв. общинска субсидия. Инвестиции в културна инфраструктура в бюджета не се забелязват – в Библиотеката, Галерията, Музеят на фотографията и „Чудомир“, няма пари за капиталови разходи, в Театъра има 15 хил.лв.за транспортен бус, в музей „Искра“ са записани 15 хиляди за оборудване и камери. В „Други дейности по културата“, обаче са предвидени 57 хил.100 лв. разходи за капитални вложения. Към момента, от проекто-бюджета, не става ясно как точно ще се изразходват и за какво. За 3 600 лв. ще се ремонтира покрива на крънското читалище. Конкурсът за любовна лирика „Магията любов“ след първо отсъствие през 2016-та и дълги пътешествия из календара от Празника на розата, през Чудомировите празници и дори – Денят на народните будители, сега ще се подвизава в Тракийските празници в последните дни на август. Ярките носители на високи художествени стойности – Чудомирови и Стайнови празници, са пак в календара, но не е ясно с какви пари точно ще бъдат обезпечени. Конкретни записи в парични стойности в общия календар, не са записани. Средствата ще бъдат давани срещу предварителни план-сметки.

Общината взима мерки за реда по уличните платна и пешеходните зони

Редът в уличното движение, очевидно става приоритет. За пръв път в бюджета на Казанлък са осигурени 101 хиляди лева само за тротоари, парите са записани отделно. Със сигурност, това е част от нова политика на обезпечаване на безопасността на движението, след многото жертви по улиците през 2016-та и предложенията, които институциите и гражданите отправиха към Общината по време на публичното обсъждане, организирано от кмета Галина Стоянова и обществената кампания по проблема в края на лятото. В тази посока е и предвиждането на средства за купуването на общинска пътномаркировъчна машина. Друга мярка е изграждането на Кръгово движение на конфликтното кръстовище между Музей „Искра“ и Библиотеката, Кръгово под училище „Мати Болгария“ и на центъра на Енина. Горните мерки са очевидно продължение на политиката за вкарване на повече ред по градските улици, където началото бе сложено с въвеждането на еднопосочно движение на много места в града преди две години и пускането на „паяк“ през 2016-та. Продължава подобряването на местата на паркиране. Асфалт на паркинга зад ДСК, блоковете край „Любен Каравелов“ и пространството на паркинга зад Универмага, предвижда още Бюджет 2017.

На особено внимание, Общината поставя и проблема с битовия отпадък

Това, очевидно е друг финансов приорите. В подкрепа на този извод говори факта за осигураването на 119 хиляди лева за площадка за компостиране на зелен отпадък край Черганова, около милион лева за нови кофи и контейнери и не на последно място – нови 4 броя коли за отпадъците на стойност общо 680 хил. лв. Има заделени и 622 хил. лв. за обезпечаването на плащане на външни услуги към фирма, ангажирана с обработката на отпадъка, съгласно изискванията на новата форма на съхранение на боклука, съгласно изискванията на ЕС за извозване до регионални сметища. 170 хил. лв. повече от миналата година ще идат за озеленяване – общо 779 хил. 301 лв. На този фон, обаче, сумата от едва 360 хил.лв. за 38-те щатни работници за почистване на уличните платна, са едва по-малко от 10 % от цялата еко-сметка, която е общо – 4 млн. 093 хил.545 лв. – с милион и половина над парите през миналата година.
Благоустройството, друга дейност, на която се залага са подобряване на градската визия, продължава. В духа на обещаното от минали години, да се навлиза във всички части на града, иде време инвестициите в благоустройство да се усетят по-пълно в кварталите, е видно от инвестиционната програма на Бюджет 2017. Някои от пространствата, особено, където има и саниране на блокове, ще придобият окончателно завършен добър вид, става ясно от анализа на числата. В района на Източното ще се изпълнява проект с безвъзмездно финансиране, допълнително с общински пари ще се придава завършен вид на пространствата, чрез благоустройство на прилежащи улици, площадки и алеи. Улица „Маня и Матей Икономови“ до Блок 14 ще се ремонтира за 45 хиляди лева, ще се градят край Блок 33 и Блок 35 за 76 хиляди лева. В Западното се заделят 350 хиляди лева за пространството между блоковете 8, 9, 10, 11 и 12, за 10 хиляди лева ще се облагородява край улица „Незабравка“. 1 500 квадратни метра алеи се предвиждат за ремонтиране и край блоковете с номера 22, 23 и 24.
Продължава и изпълнението на програмата за ремонтите по улиците в Казанлък и в населените места, е видно още от Бюджета. За 1 млн. 888 887 лв. ще се асфалтират улици, алеи, пространства.
В духа на политиката от предишни години, продължава поетапно и ремонтирането на базата от сгради за училища и детски градини. Изцяло с външно финасиране ще се санира най-голямото общинско училище СОУ „Екзарх Антим Първи“. Ремонти ще има в детската градина на Крън, ЦДГ №3 - „Теменуга“, Детска ясла №8 „Васил Левски“, ЦДГ №16 „Роза“. За повече от един милион лева държавни и общински пари, ще продължи ремонтът на сградата на падналата през 2015-та, Математическа гимназия.

Осветлението – нов приоритет

Почва подмяна на осветлението в центъра с нови LED-тела. За това има заделени 100 хиляди лева. Целта е не само естетичност, но и енергоспестяване, беше казано по време на публичното обсъждане на макрорамката на 28-и декември. Почти на финала е изграждането на допълнителни клонове за осветяване – блоковете 50,51, 52 в ж.к.“Изток“.
По традиция, 19-те населени места ще получат пари пропорционално на броя на тяхното население за инвестиции по предложения на техните кметове на кметства. Инвестиции с общински пари в болницата, на практика, няма. За там са осигурени предимно няколко хиляди лева средства за стипендии на лекари-специализанти. В социалното подпомагане акцент е градежът на нов Център за обществена подкрепа, съвместно с частно дружество и с външно финансиране. В спорта нещата стоят на практика като през 2016-та ,но парите за ремонти на Стадиона са по-малко. Добро е решението за чаканото от години ремонтиране на площадката за хвърляния и футболното игрище. Казанлък отново няма да е етапен град в Колоездачната обиколка на България, но ще има две национални състезания по спортни танци и едно рали, с подкрепата на общинския бюджет.
Като цяло общинските заеми намаляват, увеличават се приходите и от държавата, и от местните данъци и такси. Държавата обезпечава финансово повишението на учителските заплати, както и вдигането на минималната работна заплата за заетите в делегираните от държавата дейности. Повечето от предвидените постъпления от продажби на общинска земя и имущество – за по около два милиона по двете пера, ще се инвестират в програмите по ремонти и благоустройство, с което продължава политиката от няколко мандата – с продажби на собственост, да се осигурява функционирането на най-нужната база от сгради и общинска улична инфраструктура.

Диана Рамналиева