От 19-ти до 23-ти юни Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Стара Загора планира серия от дейности във връзка със седмицата на отворените врати за борба с туберкулозата.
Всеки желаещ ще има възможност да си направи проверка с проба Манту в Специализираната болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания (СБАЛПФЗ), от 07:30 до 13:30 часа през тези дни. Това е и основният скринингов тест за откриване на туберкулоза.
Инспекцията заедно със сдружение „Свят без граници“ ще проверява за туберкулинова чувствителност на желаещи сред ромското население.
В кабинет КАБКИС 10 ще се извършва скрининг за риска от чрез попълване на анкети. При съмнение за наличие на заболяването, те ще се насочват за консултация към лекар – специалист за извършване на допълнителни изследвания.
Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открита навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти напомнят специалистите.