80 лица на съд за месец За един месец Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 80 лица за различни престъпления
За периода 1 август 2016 г. до 31 август 2016 г. прокурорите от Районна прокуратура - Стара Загора са решили по същество 77 досъдебни производства. В съда са били внесени 77 прокурорски акта срещу 80 лица, както следва: 18 обвинителни акта срещу 18 лица, 45 споразумения за решаване на делото срещу 47 лица и 14 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от Наказателния кодекс срещу 15 лица.
В Районен съд – Стара Загора са били внесени 5 дела с прокурорски актове срещу шест лица за престъпления срещу личността - за причинени телесни повреди и трафик на хора, едно дело за престъпления против интелектуалната собственост, три дела за престъпления против брака и семейството - за неплатена издръжка и незаконно съжителство, 10 дела срещу 12 лица за престъпления против собствеността - кражби, грабежи, измами и унищожаване на вещи, 4 дела за престъпления против стопанството - за държане на акцизни стоки без бандерол, едно дело за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции, 4 дела за документни престъпления, четири дела за престъпления против реда и общественото спокойствие - хулиганство и 45 дела срещу 45 лица за общоопасни престъпления - пътнотранспортни произшествия, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство, държане на наркотични вещества.
Пресцентър на Апелативна прокуратура-Пловдив