77 са свободните работни места в Бюрото по труда 77 са актуалните оферти в Бюрото по труда в Казанлък. Най-много от обявените свободни позиции са за хора със средно образование – 44, 17 са за висшисти, а 11 за хора с основно и без квалификация.
При висшистите най-много са предложенията за учители, с различни специалности, общо осем. Търсят се четири медицински сестри и двама лекари със специалност, както и юрисконсулт, специалист в железопътния транспорт и младши експерт.
За хората със средно образование най-много вакантни места има в търговията и услугите, в промишлеността и транспорта. Търсят се 10 продавач-консултанти, четирима камериери, 7 кондуктори, както и настройчици и оператори на машини, техници, лаборант в химическа лаборатория и други.
За безработните с основно образование и без професионална квалификация има обяви за общ работник, охранител, санитар, хигиенист и три позиции за работа в рибовъдна ферма.