5 хиляди лева за нови книги?

Нови, близо 1200 български книги на стойност 5 хиляди лева ще получи общинската библиотека "Искра" в Казанлък, ако предложенията й получат одобрение в новата сесия на проекта "Българските библиотеки- съвременни центрове за четене и информация".

Общо 3 милиона лева отпусна правителството на България за закупване на нови книги за читалищата и библиотеките в страната през тази година по проекта. След кратка пауза, предстои септемврийска нова сесия, в която ще се разглеждат направените библиотечни предложения от цялата страна.

За читалища и общински библиотеки допустимата сума е от 1000 до 5 000 рева, а за регионални библиотеки максимумът е до 15 хиляди лева за нови книги.

Предложението на казанлъшките библиотекари е за художествена литература от български автори, автобиграфични книги и портрети, детска литература и тематични издания.

По същия проект през 2015 година казанлъшката библиотека "Искра" получи субсидия от 12 хиляди лева и с тях бяха закупени нови заглавия.

От началото на година библиотечният фонд на "Искра" се увеличил с нови 1800 книги, от които 1500 са от дарения.

Новозакупените заглавия са 300.

С тях фондът на общинската библиотека "Искра" в Казанлък вече надхвърля 300 хиляди тома.