С едноминутно мълчание почетоха паметта на един от основателите на синдиката, казанлъшкия математик Христо Лесов

На 27 февруари представители на Независимия учителски синдикат в Казанлък се събраха, за да отбележат 30-ата годишнина от основаването на организацията.

Сред учредителите на НУС е казанлъшкият математик Христо Лесов. Във Временния координационен съвет, избран при създаването на Синдиката, неговото име е на шеста позиция. До последния си дъх в началото на 2020 година той работи всеотдайно за каузата, непрекъснато е избиран за председател на Общинския координационен съвет в Казанлък, човек с изключителни организационни качества, уважаван учител и един от най-добрите български математици. По случай 30-годишнината на КНСБ, Христо Лесов посмъртно е награден с плакет и грамота на името на проф. Кръстьо Петков.

В зората на демокрацията, на 28 януари 1990 година в Пловдив е основан Независимият учителски синдикат. Представители на сформираните до този момент независими дружества на учителите и учителските колективи от цялата страна решават да напуснат казионните профсъюзни структури на Съюза на българските учители и създават качествено нова синдикална организация – Независим учителски синдикат. В протокол N 1 е записано, че присъстват представители на 69 селища от страната, 48 учителски колектива, 19 независими учителски дружества и 123 учители, които представляват себе си. Приема се Устав и се избира Временен координационен съвет от 27 членове с председател Атанас Цветков от Пловдив. На 2 април 1990 година в София е проведена първата Национална конференция, която приема Устав и избира ръководство.

Връстник на демократичните промени в България, „НУС показва характер и позиция, които го правят фактор при обсъждането и вземането на отговорни решения за българското образование, както на национално, така и на местно ниво”, каза в своето приветствие по случай годишнината Латинка Апостолова, секретар на организацията на Синдиката в община Казанлък. От създаването на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование, НУС без прекъсване е негов пълноправен член и следва мисията си за защита на трудово-правните, социално-икономическите, професионално-творческите, синдикалните и човешките права на своите членове и за изграждането на ценностна система, младите хора и тяхното духовно просвещение.

НУС е и учредител и основен член на КНСБ, уважаван социален партньор, компетентен съветник при решаване на въпроси от национална значимост.

„Независимият учителски синдикат има свой облик и заема достойно място в синдикалното пространство”, заяви още Латинка Апостолова. Тя припомни, че приносът на синдиката в провеждането на най-голямата учителска стачка по време на прехода е признат на най-високо държавно ниво. „Ние сме единственият синдикат, поканен от Президентството след стачката, за да се обсъдят възникналите и нерешени проблеми в отрасъла”, напомни тя и добави, че заедно, обединени от свободната воля, ще стават още по-силни.

Казанлъшката организация е в състава на НУС от самото начало. В момента в Общинския координационен съвет има 30 синдикални дружества с 400 членове. Първата структура сред учебните заведения в Казанлък е сформирана в Механотехникума, сред детските заведения – в Детска градина 15 „Звънче”, а в населените места в общината – в село Горно Черковище. В момента най-голяма е структурата в ПМГ „Никола Обрешков”, която има 44 членове, следвана от тази в Детска градина N1 – 34.

Организацията в община Казанлък загуби своя дългогодишен председател Христо Лесов, към чиято памет и безспорен авторитет присъстващите отдадоха почит. Предстои избор на нов председател. По думите на Латинка Апостолова, Изпълнителният съвет на НУС и председателят Аспарух Томов подкрепят общинската структура в Казанлък, защото тя следва основните принципи като независимост, непримиримост към потъпкване на човешкото достойнство и дух, постигане на социален, трудов и правов ред.

Приветствие към членовете на НУС отправи Николай Маринов, лидер на Общинската организация на КНСБ, който подчерта мястото и приноса на синдикатите в реалното отстояване правата на работещите, в това число и на тези, които са се посветили на българското образование.