30 055 електромера с дистанционно отчитане на потребената елекрическа енергия са предвидени за монтаж в град Казанлък. От началото на 2016 година до края на месец август са монтирани 26 900 модерни уреди, които ще мерят от разстояние колко ток сме изразходвали. Допълнително се монтират такива електромери и по трафопостовете в града. Казанлък е един от 20-те града на Югоизточна България, където се инсталират съвременните електронни устройства. С оглед доказаните предимства, които дава дистанционната система, EVN България продължава внедряването на модерната технология в редица населени места в областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково и Стара Загора, съобщиха от дружеството.

Техническите уреди с възможност за дистанционен отчет са вид електронни електромери. Те са оборудвани с устройства, които позволяват показанията на електромера да се отчитат от разстояние, без посещение на място от отчетник. Според EVN предимствата на този вид отчитане са много, като основните са елиминирането на субективния човешки фактор при отчитане на показанията, по-добра разкриваемост на опитите за кражба на електроенергия и манипулиране на данни, не се налага осигуряване на достъп от страна на собствениците на обекти и други.


Монтажът на електромерите се извършва от сътрудници на EVN България, като клиентите предварително се уведомяват за предстоящите действия от страна на дружеството. Всеки клиент има възможност винаги да следи своето потребление и да осъществява визуален контрол. Размерът на фактурата зависи от индивидуалното потребление и режим на консумация.


При въпроси от страна на клиентите те могат да се информират на тел. 0700 1 0007 или на имейл info@evn.bg, информират още от електроразпределителното дружество.