200 семейства получиха помощ от "Бъдеще за децата", подкрепата продължава

200 семейства получиха помощ от Сдружение „Бъдеще за децата“ в Казанлък чрез фонд „Обединени срещу COVID 19“. Хуманитарната подкрепа, изразяваща се в хранителни продукти и дезинфектанти, достигна до 385 деца на възраст от 0 до 18 години.

200 семейства, част от които са от първата група подкрепени от Сдружението, ще бъдат подпомогнати и по донорската програма „Ирис“. Тя подкрепя проекти на граждански организации, читалища и инициативни групи в помощ на засегнати от COVID-19 уязвими деца и техните семейства. В края на месец юни Сдружение „Бъдеще за децата“ получи одобрение и финансиране по програма „Ирис“, изпълнявайки целта да бъдат подпомогнати повече семейства да останат Заедно!

Проектът по тази програма включва осигуряването на хранителни продукти за семейства в неравностойно положение, като членове и сътрудници на „Бъдеще за децата“ вече доставя пакетите на нуждаещите се. В следващия един месец ще бъдат пакетирани и раздадени учебните помагала и консумативите за деца от 3 до 18 години, в зависимост от потребностите и възрастта им.

„Нашата заявка е в рамките на проекта – до 30 октомври 2020 година, да бъдат подкрепени 200 застрашени домакинства и техните деца – обясняват от Сдружението. - Проектът ще ни позволи да осигурим не само за основните нужди на децата и техните семейства – от храна и хранителни продукти до хигиенни материали, учебни помагала, материали за работа в дома, но и - консултиране и социално-психологическа подкрепа за семействата, които към този момент не ползват общности социални услуги.“