114 са обявените свободни места в Бюрото по труда

114 са обявените свободни работни места в казанлъшката Дирекция „Бюро по труда“, към 10 март. Сред тях няма трайно незаети позиции. Най-много възможности да започнат работа имат кандидати със средно и средно-специално образование. За тях обявените свободни места за Казанлък са 72. Най-търсени от работодателите са монтажници, леяри, кранисти, шофьори и хора имащи опит с работа на металорежещи и металообработващи машини.
При кандидатите с по-ниско образование или без специалност най-много свободни позиции има в сферата на търговията и селското стопанство.
При висшистите най-търсени са медицинските специалисти – лекари, медицински сестри, както и в социалните дейности, и администрацията.