Ел. услуги и електрозаваръчни дейности

Специализиран екип извършва:

Вътрешни и външни електрически инсталации:

- проектиране, изграждане, поддръжка и откриване на аварии;

Електрозаваръчни дейности:

- Заземителни контури и изготвяне на леки метални конструкции;

За повече информация и връзка:

Тел. 0893 76 98 98 и 0887 83 28 04