Тираж 5 000 бр.

Вестникът е със стандартни 8 стр. при възможност за допечатване на допълнителни.

1.Рекламно каре- кв.см. цветна страница- стр.1,3,6,8- 2 лв. на кв. см. Без ДДс
2. Рекламно каре- черно- бяло- стр .2,4,5,7 – 1,60 лв. без ДДС
3. Платена публикация- ½ стр- цветна – 300 лв. без ДС- със снимка, цяла 550 лв. без ДДС
4. Платена публикация- черно- бяла страница- ½- 200 лв. без ДДс, цяла със снимки – 380 лв. без ДДС
5. Интервю- поръчано до ½ стр. / без стр.1/ -200 лв. без ДДС /със снимка/
6. Предоставено интервю- с начало от 1 стр. – снимка + 2 абзаца -450 лв. без ДДС- продължение на друга страница –черно – бяла – 2,4,5, стр.
7. Предоставено интервю – стр. 6 – цветна – без анос на 1-ва стр.-550 лв. без ДДС
8.Каре – чело- вестник „Трибуна Арсенал“- не се продава

Други уточнения:
Цените подлежат на допълнителни предоговаряния, при сериозни пакетни заявки.
Възможни са и други пакетни договаряния, със съгласието на Управата на
изданията.Издателският съвет гарантира 100% реализация по отношение достигане до читателите.
Изданието е безплатно.
В материалите във вестник „Трибуна Арсенал“ не се допускат лични обиди, клевети и призиви за нарушаване на законово установения конституционен ред.
Посочените цени са в български лева, без включен ДДС.

    Заплащането става по банков път.
    Публикуването на материалите става след предварително заплащане. Публикуването на материалите става по ред на заявките.

БОНУСИ!!
Всички публикувани материали във вестник „Трибуна Арсенал“ разпространяват от авторите във вестника и в 6 Фейсбук специализирани местни новинарски групи.
Отделно, безплатно, се публикуват и в специализираната Фейсбук група на zakazanlak.bg
Целият вестник „Трибуна Арсенал“ се публикува и в сайта zakazanlak.bg, където рекламните материали на практика достигат до нова читателска аудитори от различни целеви групи.

-----------------

Парламентарни избори 2017 година
 
Тираж 5 000 бр.

Вестникът е със стандартни 8 стр. при възможност за допечатване на допълнителни.
 
1. Предоставено интервю- до ½ стр. / без стр.1/ -200 лв. без ДДС /със снимка или банер
2. Предоставено интервю- с начало от 1 стр. – снимка + 2 абзаца -450 лв. без ДДС- продължение на друга страница –черно – бяла – 2,4,5, стр.  
3. Предоставено интервю – стр. 6 – цветна – без анос на 1-ва стр.-550 лв. без ДДС
 
! В тези интервюта може да бъдат публикувани и малки рекламни карета- предизборни или за бюлетини, за сметка на част от текста.
 
- Платени публикации- до ½ стр- със снимка- 280 лв.без ДДС- за цв. стр. ,1,6,8, при наличие на висок интерес и допълнителни 4 страници- т.е. 10,12
 
180 лв. без ДДС – за черно-бяла- 2,4,5,7- ½ стр. 
 
4. Платени публикации- 1 стр. със снимка- 450 лв. без ДДС/ продължение на друга стр./- - черно- бяла стр. снимка,  
5.Каре – чело- вестник „ Трибуна Арсенал“- не се продава
6.Предизборно каре – вътрешна стр. 1,50 лв- на кв. см . без ДДС
7.Предизборно каре – цветна стр. 6- 8стр- 2,50 лв. кв. см. без ДДС
8. Предизборно каре – банер- стр.1- 3 лв. на кв. см. Без ДДС
.................................................................................
Цената е за предоставено каре. При изработка от редакцията +20 лв. – еднократно

 
Журналистически материал- по заявка на Предизборен щаб- ½ цветна страница- 250 лв без ДДС
 
½ черно- бяла- 150 лв. без ДДС
 
За цяла стр. – цветна- 400 лв. без ДДС
Черно- бяла – 250 лв.
 
Други уточнения:
Цените подлежат на допълнителни предоговаряния, при сериозни пакетни заявки. 
Възможни са и други пакетни договаряния, със съгласието на Управата на
изданията.Издателският съвет гарантира 100% реализация по отношение достигане до читателите.
Изданието е безплатно.
В материалите във вестник „Трибуна Арсенал“ не се допускат лични обиди, клевети и призиви за нарушаване на законово установения конституционен ред.
Посочените цени са за еднократно публикуване, с изключение на условията в „Предизборен пакет“.
 
При желание за допълнителен тираж на изданието за нуждите на съответните Предизборни щабове, допълнителните бройки над редовния тиража на вестника, са по 1 лв. за всеки единичен брой.
 
Посочените цени са в български лева, без включен ДДС.
 
  • Заплащането става по банков път.  
  • Публикуването на материалите става след предварително заплащане. Плащане на две вноски се допуска при избор на вариант „Предизборен пакет“.
  • Публикуването на материалите става по ред на заявките.
 
БОНУСИ!!
 
Всички публикувани материали във вестник „ Трибуна Арсенал“ разпространяват от авторите във вестника и в 6 Фейсбук специализирани местни новинарски групи.
Отделно, безплатно, се публикуват и в специализираната Фейсбук група на zakazanlak.bg
 
Целият вестник „ Трибуна Арсенал“ се публикува и в сайта zakazanlak.bg, където рекламните материали на практика достигат до нова читателска аудитори от различни целеви групи.
 
В рамките на Предизборна кампания февурари –март 2017 година, ще излязат 3 редовни броя на вестника: на 1-ви март, 17 март и на 23 март
 
м. Февруари, 2017 г.