Закон за розата ще създаде ред в производството и търговията на цвят и масло

„Проектозаконът за розата е продиктуван от кризата в розопроизводството, която настъпи тази година - заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров в Казанлък по време на обществено обсъждане на проекта. - Проектозакони е имало и в преди, но свръхпроизводството на розов цвят тази година и настъпилата криза обусловиха по-сериозното отношение към изработването и внасянето на Закон за розата.“ По думите на министъра, розите и розовото масло са традиционен поминък за българина от векове и е редно да бъдат със специален статут в българското законодателство. Според него, Законът за розата ще създаде ред в производството, селекцията и търговията на продукта. Ще се регулират взаимоотношенията между производители и преработватели, за да не се стига до случаи на свръхпроизводство, ниски цени и недоволство от двете страни.

Няма да се въвеждат квоти, но има райони в България, където икономически е най-изгодно отглеждането на маслодайна роза и именно там ще се насочи производството, което обаче ще стане индиректно, т.е. индиректно ще се овладее свръхпроизводството чрез договори, въвеждане на регистри, засилен контрол. Според него, близо 30% от производството на розов цвят в момента е в сивия сектор и именно с този Закон ще се въведе ред в бранша. По отношение на контрола – розопроизводството има своите особености – кампаниите са в кратък период от годината, а продуктите не са храна, за да се прилагат същите норми за контролиране. „Хубавото е, че имаме Институт по розата и етеричномаслените култури, но нямаме добре оборудвани лаборатории – допълни Цветан Димитров. – Виждам, че хората имат доверие на властта и вероятно Министерството на земеделието, храните и горите ще се ангажира с контрола на качеството на розовото масло.“

Законодателната рамка, която се разработва в момента от работна комисия, ще бъде представена от министъра на земеделието на народните представители още тази година. Законът от една страна ще защити поминъка на хората, а от друга ще даде възможност този български продукт да бъде на необходимото ниво, както в България, така и по света. В проекта има още текстове, подлежащи на презициране, като един от тях е свързан с контролните механизми.

Според кмета на община Казанлък Галина Стоянова, трябва да има защита на българската маслодайна роза. По думите й, отношението към Института по розата е видно, тъй като в проекта е отделено специално място за него. В момента, ръководен от доц. Ганка Баева, институтът има потенциал, но му трябва сериозен човешки и финансов ресурс. По отношение ролята на местната власт, на която се делегират права за определяне на пунктове за изкупуване на розов цвят, е тези правомощия да бъдат предоставени на кметовете на общини, които със своя заповед могат да възложат изпълнението на кметовете на населените места в общината.

В дискусията, която се състоя в ИРЕМК - Казанлък по инициатива на работната комисия за проектозакона, участваха, освен представители на държавата и на Община Казанлък, розопроизводители и розопреработватели от страната, както и ръководители на Националния клонов съюз на производителите на етеричномаслени култури и на Българската национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика.