За три месеца- завършваме основно образование

Да се завърши основно образование по бързата процедура позволява проект на МОН, наречен „Нов шанс за успех“ на хората над 16-годишна възраст.

Така 5, 6 и 7-ми клас общо, могат да се вземат за около една година, по три месеца за всеки от тях и по няколко седмици за подготовка и явяване на изпитите. За времето, прекарано в училище, курсистите получават стипендия, както и удостоверение, което не е свидетелство за завършено основно образование, то обаче им дава същите права. Според просветното ведомство учебната програма за тези курсове е направена така, че да се придобиват всички компетентности, заложени в стандарта за общообразователна подготовка.

Една от формите на обучение, предвидени в новия образователен закон, е задочната. Тя дава възможност на възрастни хора да завършат 5, 6 и 7 клас с двойно по-малък брой часове, отколкото са тези в курсовете, е обяснението на ангажираните с проекта от Министерството на образованието, в отговор на въпроса достатъчни ли са трите месеца за завършване на един учебен клас.След курсовете и успешно полагане на изпитите, обучаемите получават удостоверение, което не е свидетелство за завършено основно образование, но на практика дава същите права:

завършилите по този начин не получават същия онзи документ, който се издава от формалното образование, защото това е неформално обучение, но документът, който получават им дава същите права, каквито им дава документът свидетелство за основно образование“, поясняват от проекта.


Всеки от курсистите ще получава стипендия – по 4 лв. за присъствен ден, както и още 15 лв. при успешно полагане на всички изпити за съответния клас.

Източник: dariknews.bg