"Възраждане" с инициатива за възраждане на семейните ценности

“Възраждане на семейните ценности”.

Така се нарича инициативата на политическа партия "Възраждане", която започва от вторник- 16-ти април в Стара Загора.

Целта на иницииативата е под различни форми - с дискусии, срещи със специалисти по различни проблеми на семейството и ценности в българското традиционно общество да се обсъждат наболели проблеми на семейството, семейните ценности, образованието и възпитанието на децата и младежите, традициите в българското общество, демографските проблеми пред нас и други теми, имащи съществено значение за едно здраво общество.
Кампанията е национална и ще стартира от Стара Загора .

Инициативата за възраждане на семейните ценности ще премине през няколко български града.

Началото й ще постави голям благотворителен концерт - спектакъл същия ден от 19 часа в Кукления театър на Стара Загора, който е под надслов: "Българско да е ".
Каузата на благотворителния концерт е събиране на средства, в полза на инициативата на Aнтония Петкова за закупуване на 2 броя специализирани рикши, които да осигурят
достъп до природата на хора с двигателни дефицити.

Билети за концерта се продават на касата на Кукления театър в Стара Загора.

Иниициативата за възраждане на семейните ценности се подкрепя от водещи психолози в областта, педагози, общественици, университетски преподаватели, депутати.