Връчиха дипломите на новите магистър-инженери на „Арсенал“


На тържествена церемония нови седем кадри на „Арсенал“, защитили магистърска степен "Машинен инженер" към Технически университет – София, филиал Пловдив, получиха своите дипломи. С най-висок успех от новите магистри по специалността „Машиностроене и уредостроене“ са Тотка Минчева, като веднага след нея се нареждат Стефан Растев и Ясен Смилов. С много добро представяне на защитата на дипломните си работи са и техните колеги Фатме Амзова, Димитър Стоев, Димитър Дяков, Стела Карагьозова.

Димпломите за магистър-инженер на най-новото попълнение във висшия кадрови потенциал на „Арсенал” АД връчи деканът на факултета „Машиностроене и уредостроене“ в Пловдивския филиал на Технически университет – София, доц. д-р инж. Пепо Йорданов. Средният общ успех на защитата на дипломите е над много добър 5, а защитилите с отличен 6 получиха и грамота от ТУ-София, филиал Пловдив.

Тотка Минчева, Стела Карагьозова, Фатме Амзова, Стефан Растев, Ясен Смилов, Димитър Стоев и Димитър Дяков са новите инженерни кадри в най-голямото машиностроително предприятие в България, които са арсеналски специалисти, завършили задочно магистратура.

Дипломните работи на всички са свързани с действащи технологични процеси, с решаване на конкретни въпроси по технологията на дадено производство и оптимизиране на конструктивни решения. Младите магистри са имали за ръководители специалисти от „Арсенал“ АД и от ТУ – София, филиал Пловдив. По думите на Николай Куцаров, разработката на Стефан Растев има и патентна стойност.

Младите инженери бяха поздравени от директора по техническите въпроси на "Арсенал" инж. Христо Стрешков, ръководителя на отдел "Техническо развиите" инж. Владимир Чучумишев, който е и общински съветник от групата "Експерти за Казанлък", от координатора на Студентската програма във фирмата инж. Николай Куцаров и от декана на факултета доц. Пепо Йорданов.


Христо Стрешков връчи на новите магистри награди от „Арсенал“ АД – луксозни комплекти химикал външна памет, които ще ползват в своята работа. Той подчерта, че това е авангардна група, съчетаваща ученето с работата, и се надява всички те да се реализират като специалисти и бъдещи ръководители. Владимир Чучумишев обърна внимание, че самото връчване на дипломите става пред студентите бакалаври, което е един стимул за тях да се развиват, след като виждат добрите резултати. По думите му, общо 17 са магистрите по Стипендиантската програма на „Арсенал“ към филила на ТУ-София в Пловдив. Преди седмината нови магистър-инженери четирима са защитили тази степен, в момента двама са в процес на обучение и още читирима се готвят за следваща година. Николай Куцаров апелира към младите хора да се учат и да продължават да се развиват и занапред, като подчерта, че има възможности и за докторантури. Доц. Пепо Йорданов поздрави младите хора от името на академичното ръководство на университета и им пожела здраве и бъдещи успехи.