В търсене на златното сечение

В намиране на златното сечение между търсенето и предлагането на трудовия пазар, между нуждите от хора с квалификация и конкретни умения в предприятията и наличието на такива, между професионалната подготовка в училищата и висшите учебни заведения и необходимостта от точно определени специалисти за бизнеса премина срещата между представителите на работодателските организации и синдикатите в Казанлък. Тя бе организирана от Сдружение „Солидарна България” с подкрепата на фондация „Фридрих Еберт” и домакинството на СРС на КТ „Подкрепа” – Казанлък.


Срещата бе ръководена от Ваня Григорова, председател на Сдружение „Солидарна България” и икономически съветник на президента на КТ „Подкрепа” Димитър Манолов. Дискусията предизвика голям интерес от страна на работодателските организации. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България бе представена от „Арсенал” АД в лицето на Пламен Стайков и Даниела Костова. Участие взе Владимир Спасов, прокурист на „М+С Хидравлик” и член на Асоциацията на индустриалния капитал, както и Йордан Игнатов, главен секретар на Казанлъшката търговско-промишлена палата. Присъстваха още Иван Ленков от Стопанска камара – Стара Загора, Красимир Дамянов, председател на Съюза работодателите в системата на народната просвета в България – секция Казанлък, Нели Пенчева, председател на Сдружението на директорите в средното образование в Р България - Казанлък. От страна на синдикатите участваха Николай Маринов, председател на КНСБ - Казанлък, Георги Стойков, председател на КНСБ в „НПМ „Шипка-Бузлуджа”, Цветанка Пискова, председател на СРС на КТ „Подкрепа”, домакин на срещата, Любомир Лалев, председател на ФСО на КТ „Подкрепа” в „Арсенал” АД, Светлана Станчева, заместник-председател, и Димитрина Динева от организацията на „Подкрепа” в „Арсенал”, Зорница Колева, председател на Регионалния синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”.

Според представителите на работодателите търсенето на квалифицирани кадри в България не отговаря на създаването на такива. Според Пламен Стайков, проблемите тръгват от училище, където няма профилиране.Това се отразява и на по-нататъшното развитие на младите хора. Той посочи добри практики на професионално развитие и квалификация на работниците в "Арсенал".

Владимир Спасов изрази мнение, че младите хора учат висше, за да завършат нещо, а след това висшето им образование няма нищо общо с упражняваната от тях професия. И посочи за пример фирмата, която ръководи - от 1200 души, 800 са пряко заети в производството, от които 30% са с висше образование, което няма нищо общо с професията, която работят. Според него проблемът в България не е, че няма висококвалифицирани кадри, а, че няма подходящо квалифицирани хора.

„Да се изведе напред професионалното образование в училищата – каза Иван Ленков от Стопанската камара. - Заплатите на учителите няма да решат проблемите, много по-сериозно трябва да се погледне на базите в училищата и на учебните програми, като в професионалните гимназии да се акцентира върху техническите дисциплини.”

„Да се намери златното сечение между търсенето и предлагането – подчерта Красимир Дамянов. – Това ще изисква много интелект и усилия, но е крайно време да се въведе ред. За съжаление, в българското образование няма дисциплина, така че системата трябва да започне да се натяга отвсякъде. Работодателите трябва да бъдат изключително гъвкави, а от друга страна на младите хора им е необходима мотивация, която обаче е комплекс от много фактори – здравеопазване, инфраструктура, ред, сигурност.”

Синдикатите отбелязаха, че с увеличаване на минималната работна заплата е необходимо да расте и средната работна заплата, което ще мотивира работниците и служителите към развитие.

И тъй като квалифицирани кадри очевидно се създават трудно в обстановка, когато професионалното образование не е на високо ниво, а дуалното обучение тепърва навлиза като добра практика, в Казанлък работодателите се обединиха в усилията да си създадат кадри. Освен квалификациите и преквалификациите, които правят на работниците в своите предприятия, те реализираха, с подкрепата на местната власт, идеята за Технически колеж, който да подготвя специалисти в областта на машиностроенето. Така самият бизнес си създава кадри, от които има нужда, но истината е, че е необходима регулация на национално ниво в средното и във висшето образование, подчертаха представителите на работодателите в Казанлък.