Три училища са участвали в инициативата на обществения посредник на Казанлък Гинка Щерева за изработване на проект за указателни табели на улиците в града. Това са НУПИД „Акад.Дечко Узунов“, СУ „Екзарх Антим I“ и ПХГ „Кирил и Методий“. Резултатите от инициативата ще бъдат представени на 26 юни т.г. от омбудсмана.

Проектът стартира точно преди 3 месеца, на 26 март 2019 г., а обявеният срок за представяне на ученическите идеи бе 10 юни.

На територията на град Казанлък съществуват 251 пътни артерии по класификатора на ЕСГРАОН на община Казанлък, в т.ч. булеварди, улици, площади, квартали, жилищни комплекси и една местност. Тъй като градът е утвърдена туристическа дестинация, изписването на имената на улиците и на литиница вече е необходимост, мотивира предложението си към младите хора общественият посредник на Казанлък.