Стара Загора и Русе- с най- висока заболеваемост на онкологични заболявания Стара Загора и Русе- с най- висока заболеваемост на онкологични заболявания. Това са данните на националиня раков регистър за 2015 година,на база на които са проведени безплатни скринингови прегледи в област Стара Загора, като част от Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2014 – 2020 г., Те са направени със заповед на здравния минисътр Кирил Ананиев.

Общо 1950 души от Старозагорска област са преминали безплатните прегледи за онкологични заболявания, които РЗИ-Стара Загора организира от 26 ноември до 21 декември 2018 година по Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2014 – 2020 г. Прегледите са извършени за три вида онкологични заболявания - рак на маточната шийка, рак на млечната жлеза и рак на дебелото черво – по 650 изследвания. От всички 1950 прегледани и изследвани лица, 208 са насочени за допълнителни изследвания и консултации. От предоставената информация от РЗИ, става ясно, че при равен брой прегледи, най-голям е броят на насочените за допълнителни изследвания за рак на млечната жлеза – 101 души, за рак на маточната шийка тези хора са 56, а за рак на дебелото черво – 51.

Изследванията са проведени в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ на територията на област Стара Загора, като в Казанлък изследвания са правени в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски” и ”Медицински център Света Анна”.

Провеждането на скрининг за онкологични заболявания е осъществено в областите Стара Загора и Русе, тъй като по данни от Националния раков регистър, за 2015 г. с най-висока заболяемост от онкологични заболявания на 100 000 души от населението са именно тези области.

От РЗИ-Стара Загора информират още, че са били извършени и специфични изследвания за трите вида рак – мамографии, цитонамазки и окултни тестове за скрити кръвоизливи. В скрининга за трите вида рак са били включени по преценка на специалистите лица с фамилна обремененост, поради повишен риск от горепосочените онкологични заболявания. Изследвани са както здравноосигурени, така и здравно неосигурени лица.