Отиде си Нанчо Видев

Днес Животът изгуби още един мач със Смъртта.


Отиде си виден казанлъчанин, общественик, едно от емблематичните имена на Казанлък от последните 40 години.
След дълго боледуване на 70 годишна възраст почина Нанчо Видев- член на групата Експерти за Казанлък, избран за общински съветник на последните местни избори, в качеството си на Експерт регионално развитие, икономика и екология.
Нанчо живя бурно, интересно, и винаги с емоцията и пулса на деня и Времето. Всеотдайно прегръщаше и се раздаваше за каузи, в които вярваше и носеха обществена полза, винаги бе готов да помогне на приятел или човек в нужда.
Бе уважаван и почитан от поколения казанлъчани и земляци, с които намираше винаги блага дума. Беше рядко ерудиран за времето си и неговата експертиза и професионализъм бяха уважавани от институциите в България.


До края на дните си не спираше да се усъвършенства, убеден, че човек трябва винаги да е в крак с пулса на времето, каквото и да е то, независимо от двете си висши образования – химия и физика от Пловдивския университет и Икономика, планиране и управление на селищните системи в УНСС.
Притежаваше и квалификация по Държавна администрация от Лондон.
За казанлъчани бе известен като най-младият зам.-директор в онези години на Техникума по автотранспорт, бил е началник отдел в община Казанлък; зам.директор на Автокомбинат - Казанлък.
В биографията си Нанчо Видев имаше и години работа като завеждащ финансово-административна служба в Министерство на външните работи, посолството на Република България в Дар-ес Салам; бе главен секретар в Министерство на земеделието, горите и аграрната реформа, както и главен експерт по бюджета в Министерство на вътрешните работи, както и в агенция „ Митници" на Министерство на Финансите, където бе началник отдел "Управление на собствеността. Няколко години бе и директор на Регионална инспекция по околна среда и води ( към МОСВ) - Стара Загора, екоконсултант. Под негово ръководство стартира Програма "Сапард" в България.


През 2011 година бе и кандидат за кмет на Казанлък, издигнат от Иниицативен комитет.През 2015 година бе избран за общински съветник от листата на Експерти за Казанлък.
След напусканета на Съвета пое поста на ръководител отдел „Екология и транспорт“ в Община Казанлък.

Със смъртта му си отива един от ярките представители на местното управление през последните 40 години и своеобразен негов летописец.


Поклон пред светлата му памет!