180 са първолаците в Община Казанлък за които българският език не е майчин. Те са част от общо 582-та първокласника, които тръгват на училище от утре.
В три училища от община Казанлък ще има по- малко от 80 ученика, съобщаават от Пресцентъра на Община Казанлък. Това са училищата в Бузовград, Шейново и в град Шипка. Най- многолюдното училище си остава СОУ „Екзарх Антим І“ в Казанлък, където учениците от 1-ви до 12 клас са общо 1 020.
През тази година, в сравнение с предишните намалява броят както на първокласниците в общината, така и на учениците в средния курс.


Официално, през тази учебна година вече е закрито Професионалното училище по строителство, като в част от неговия корпус през тази година трябва да се настани новооткрития Колеж по машиностроене към ТУ-София, в Казанлък.
В общината през последните 8 години няма закрито друго училище.
В голяма част от училищата на територията ан Казанлъшко ще продължи да има обаче маломерни паралелки, които се дофинансират от общинския бюджет.
През изминалата учебна година, по данни на Регионалния образователен инспекторат в община Казанлък от училище са отпаднали 136 ученика. За сравнени в Стара загора те са близо 2 000.
Причините за отпадането са незаинтереосавност от страна на родителите, нежелание да се ходи на училище, социални и етнокултурни.


Утре, 15 септември в община Казанлък ще отворят всичките 22 общински и 4 държавни училища, както и детските градини, в които децата в подготвителни групи са 1 146.
От Общината уверяват, че са осигурени необходимитие учебници и учебни помагала.


През летния период в почти всички детски и учебни заведения са извършени текущи ремонти, с цел подготовка на материалната база за новата учебна година.
Предстоят ремонтни дейности по саниране на СОУ „Екзарх Антим І“, както и в основните училища в селата Хаджидимитрово, Ръжена, Овощник и градовете Крън и Шипка.
Като причина за забавянето от Община Казанлък посочват, че осигуряването на средствата е от външни за общината източници.
Общината има готовност да пребазира всички училища дори в учебно време, като няма да се допусне нарушаване на учебния процес, се казва още в съобщението на общинския Пресцентър.