Над 100 са вече камерите са видеонаблюдение на различни места в Казанлък, след като от началото на този месец нови, 34 камери бяха поставени на различни места в града.новите камери са по проект между Община Казанлък и фирмата А1.

Основната част от камерите са поставени в района на квартал "Изток" ипо- специално около района на "Кармен", други са на три от входовете на Казанлъ: север, изток и запад.

29 от новите камери са обзорни. Функцията им е да наблюдават събитията около тях, с възможност за добавяне на аналитични функции като присъствие в зона, пресичане на линии, липса на обекти и други.
В тях може да се разпознае достатъчно ясно лице, така че да може да бъде използвано при злоумишлени действия върху други камери.

Другите 5 разполагат със система за разпознаване на регистрационни номера на автомобилите. Петте специализирани камери имат способността да разпознават номера илица дори при движение със скорост от 120 км/ч., с точност над 97%. При тях има възможност за добавяне на черни и бели списъци за издирвани автомобили или за автомобили, на които трябва да се обърне внимание. Така Общината ще разполага с точна статистика за движението и на автомобилите в периметъра на камерите, уточни Мартин Филев, мениджър „ICT решения и иновации“ – интегрирани комуникационни и телекомуникационни услуги, ръководител на проекта в Казанлък.


По думите му, всяка от тях е с технически характеристики за дадения участък за наблюдение и възможност да проследява за състоянието на камерите в съседство.

Картината от камерите на входовете/изходите на града, голяма част от ж.к.“Изток“, вътрешността на ромската махала „Касмера“ ще бъде проследявана от Общинското звено по сигурността. Данните ще се обработват и съхраняват в два независими data центъра, собственост на А1 и ще се съхраняват за период от 30 дни, а за регистрационните номера на автомобилите - 60.По време на представянето на реализирания вече проект, кметът на Казанлък Галина Стоянова заяви, че по този начин се изпълнява дадено обещание пред живеещите в квартал „Изток“ в Казанлък за повече сигурност и спокойствие в квартала, и изрази готовност събираната информация да бъде професионално използвана и от органите на реда за разкриване на нарушения.
Тя определи офертата и проекта на мобилния оператор като "най-щадяща за бюджета на Общината и данъкоплатците“.

Реализацията на новия проект, който е съвместен между Община Казанлък и А1, които са основен партньор на общината в поредица социално анжагирани събития и прояви, е продължила месец. Тя е изцяло за сметка на оператора, срещу двегодишен договор за подръжка от страна на общината.
Крайната цел е ясна- по- голяма сигурност за гражданите и гостите на града и превенция на нарушителите на обществения ред и водачи на МПС-та, неспазващи правилата за движение и съответните ограничения.