Насред зима: дърва има, брикети - не Няма проблем с налачието на дърва и въглища за отопление в казанлъшките складове, показа проверка на сайта zakazanlak.bg.
Единствено дефицит са брикетите, които или съвсем липсват или се намират трудно и с предварително записване.
Средната цена на която могат да се намерят дърва- нарязани или нацепени е 95 лева за кубик или по 5 лева на чувал.

Дървата са основно бук, габър и мише. Въглищата са тип „Донбас“. Брикетите, там където все още може да се намерят незначителни количества, са между 260-300 лева на тон. Масово в складовете се предлага и транспорт, като той е или безплатен в рамките на града, но цената му на практика е калкулирана в цената на суровината, или 5 лева за града и средно по 10 лева за най- близките съседни на Казанлък населени места.