Не по-малко от 500-550 са компютърните специалисти, които са придобили знания и опит в Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов”, популярна като Механотехникума в Казанлък. Вече 25 години тук се обучават средни техници във високите технологии – първоначално по промишлена електроника и електронно-изчислителна техника, а през 2009 година завършва първият випуск по специалността „Компютърна техника и технологии”. 90 процента от всички са продължили образованието си във висши учебни заведения по същата специалност и са се реализирали, както в България, включително и в Казанлък, така и в чужбина.


115 са учениците от пет паралелки в механото, които изучават в момента компютърна техника и технологии. Започва се с основата на електротехниката и електрониката, след което се надгражда както в познанията и уменията, свързани с хардуера, така и със софтуерното обезпечаване на компютрите. Това обясни д-р инж. Николай Харизанов по време на днешното представяне на неговите възпитаници в практически упражнения, демонстриращи наученото от тях до момента в механотехникума. Тази презентация е първата по рода си от поредицата представяния на училищните специалности в Месеца на професиите.


Според Харизанов, техническата база, с която разполага Професионална гимназия "Иван Хаджиенов", е на високо ниво, което гарантира успешният учебен процес и доброто съчетаване на теорията с практиката. По думите му училището дава много добра техническа подготовка на своите възпитаници и затова те намират очакваната професионална реализация както компютърни специалисти в различни фирми и предприятия.