За нова политика за подбор, ценз и назначения на директорите в системата на средното образование, в която задължително да участват представителните синдикати. Въвеждане на мандатност на директорите на образователните институции и баланс на половете в кадровия състав на педагогическите специалисти. Това са част от заложените предложения за промени в сферата на българското образование, които ще представи председателят на Синдикат, „Образование“ към КТ „Подкрепа“ д-р Юлиян Петров, по време на започналия в София X конгрес на КТ „Подкрепа“.


Предложенията на синдикалното обединение са част от специалната Резолюция за българското образование. Документът е под името: „Изграждане на образователни макрополитики в системата на образованието в условия на ефективен национален социален диалог“ .
Мотивът за изготвянето му е липсата на национална стратегия за българското образование, като приоритет и гаранция за устойчивост и просперитет, съобщават от синдикат „Образование“.

Членовете му заявяват предприемането на енергични действия за излизането на синдикатите от ролята на формален партньор и настояват в диалога за формиране на образователни политики в Република България да се включат представителните синдикати, българското правителство и съответните браншови работодателски структури, като се създадат и възможности за партньорство между професионалното образование и бизнеса.
От учителското обединение настояват за създаване на национален научен институт по образование, който да анализира и обобщава българския и световен опит, да планира и предлага правилни стратегии и политики.


Важен акцент в резолюцията е и настояването за поне 6% от БВП за образование в страната, създаване на компенсаторни механизми за съхраняване ефективността на учителската професия, задължително Гражданско образование в българската образователна система, създаване на механизми за отпор на нарастващата агресия в българските образователни институции.