Това са три въпроса, които живеещите в района на 18 Детска градина в Казанлък, намираща се в квартал "Васил Левски" си задават на фона на гледката.


Необитаема сграда, порутена, с расистки надписи и пълна с отпадъци, без врати, като достъпа до нея е свободен и от двора на самото детско заведение.


Добре окосен и почистен двор на детското заведение, което в граничи с тази необитаема и неугледна сграда и буйни треви наоколо.

Чия е тази занемерена и нестопанисвана собственост?

Забелязъл ли е някой, че в опасната сграда на практика се влиза и от двора на детското заведение, където има необезопасен вход?

Кой е отговорен за този й опасен вид и защо не е потърсена сметка на стопанина й ?


Защо тази "язва" стои години наред в този си вид и никой не предприема мерки, както и защо се допуска това да е в непосредствена близост до място, където играят деца?


И кой трябва да се погрижи за буйните треви, в съседство с оградата на детското заведение, в което и днес включително старателно се коси и чисти?


Снимките са лаконично категорични.