Общински спортен празник по безопасност на движение по пътищата се проведе в Казанлък, като домакин на събитието бе ОУ „Св. Паисий Хилендарски“. В празника участваха и ученици от Професионалната гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт, които организираха голяма част от демонстрациите по време на проявата и ОУ „Чудомир“, които направиха демонстрация с велосипеди. Гости на събитието бяха кметът Галина Стоянова, Алекси Кесяков, секретар на Държавно – обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движение и Койчо Русев, председател на Съюза на организациите в автомобилния транспорт и Националната транспортна камара и.
"Община Казанлък има отношение към сигурността и безопасността на движение на нашите деца", каза кметът на община Казанлък Галина Стоянова. Тя поясни, че през последните години от Общинска администрация са положили усилия да направят условията за шофиране в общината по-безопасни. Монтирани са светофари със звуков сигнал на три знакови кръстовища в града, осигурено е видеонаблюдение на пешеходния център и на четирите кръстовища на главния булевард.
Пред педагози и кметове на населени места Алекси Кесяков и Койчо Русев представиха книгата „Всеки живот си струва“. 200 екземпляра от книгата те подариха на участниците в събитието. По време на представянето Койчо Русев заяви, че когато се променя стратегията по отношение на образованието на младите хора и когато се очаква новият закон за средното образование, трябва да намери място и въпросът с какъв образователен ценз младите хора трябва да бъдат допускани като кандидати за водачи. И ако се наложи първата степен на образование да бъде десети клас, това би била най-подходящата граница, която като знание трябва да притежава един млад човек, за да може да участва в движението. Според него, по този начин ще бъдат мобилизирани много млади хора, които по-рано излизат от системата на образованието, особено от малцинствата. А това ще даде възможност децата да получат по-високо образование, култура и възпитание, които са формиращи поведението на водачите. Според Русев в средното училище, не е достатъчно добре застъпено обучението по безопасност на движение. Той сподели, че се поставя въпроса да бъде направена рейтингова система на всички форми, които обучават. И когато родителят иска да подготви детето си за учебното заведение и за водач на МПС да има възможност за избира – там, където качеството е най-добро, независимо каква е цената.