Популярната рок група "Епизод" идва в Казанлък с рок театъра "Аспарух - битката за Онгъла" на 11 декември от 19.00 часа в залата на Военния клуб. Екип от рок музиканти претворява историческите събития от 680 г. в уникално сценично произведение.

През пролетта на 2018 г. известната с патриотичните си песни българска рок група „Епизод” за първи път представя пред публика Рок театърът "Аспарух - битката за Онгъла". Автор на драматургията и песните е Симеон Христов. Интересното в него е, че едни и същи изпълнители играят ролите, пеят песните и свирят на инструменти. Участници от членовете на „Епизод“ са самият автор Симеон Христов в ролята на българския колобър Енох) Христо Гьошарков в ролята на Фока, главнокомандващ ромейската армия и Васил Бележков, който няма роля, а останалите роли са поверени на гост-изпълнители. В драматургията са застъпени най-новите исторически проучвания, свързани с устройството на българската държава от 7-и век, същността на българската религия и взаимоотношенията ни с Източната Римска империя, както е правилното име на държавата.