46 са учениците от 11 и 12 клас на Професионалната гимназия „Иван Хаджиенов“, които прилагат на практика знанията си по теория в производствени цехове на „Арсенал“ АД. Специалностите, по които се обучават възпитаниците на механотехникума, са „Машини и системи с цифрово-програмно управление“ и „Мехатроника“.


Партньорството между техническото училище и най-голямото машиностроително предприятие е по линия на Швейцарската програма за дуално образование ДОМИНО, която се реализира в Казанлък. Целта е усвояване на професионални умения за конкретни професии в работна среда, с помощта на наставници, което се съчетава с теоретичната подготовка в училище.


Българо-швейцарският модел на образование работи много успешно в „Арсенал“, където учениците не само придобиват практически умения, но се научават да работят в екип, да спазват спецификите на трудовата дейност и дисциплина, характерни за всяко производство.


36 от учениците, основно от 11 клас, за първа година се обучават в предпирятието по швейцарската програма, а 10 дванадесетокласници са в реалното производство за втора година. От началото на 2017-а всички те са на трудови договори към „Арсенал“.Айджан Асанов, Димитър Гурбалов и Васил Кънев са от 11 „в“ клас на ПГ „Иван Хаджиенов“ и в Месеца на професиите на училището те придобиват знания и опит в Инструменталния завод на дружеството. Има си наставници, които ги въвеждат в тънкостите на машиностроителните професии. Досега са работили на струг, в момента се обучават на фреза, ще преминат обучения и на останалите машини в завода. Според началник-цеха Божидар Колев, децата имат огромно желание да се учат, да усвоят машиностроителните професии и се справят много добре. А момчетата, които попиват знания и умения, са категорични, че тук идват с желание, защото могат да научат много, дори искат да имат още часове по практика и да бъдат повече време на машините.


И тримата смятат да продължат образованието си във висше учебно заведение с машиностроителна специалност.
Шест момичета от 11 „в“ клас на Механотехникума съчетават теорията и практиката на машини с цифрово-програмно управление в цех 5/106 на „Арсенал“ АД. Гамзе, Фани, Айше, Румяна, Джансел и Менекше, са един екип, на който неформален лидер е Гамзе. Тя е един вид отговорник за своите съученици на работното място.


И шестте момичета са доволни от възможността да учат тук, защото за един бъдещ машиностроител няма по-добро от това да съчетава наученото в клас с практиката на самата машина. Това споделя Гамзе, която още отсега е убедена, че след гимназията ще следва във висше учебно заведение. Началникът на цеха Драгомир Кисьов е доволен от учениците, от тяхната любознателност, старанието им да научат колкото се може повече и да се развиват.


Освен възможността да придобиват знания и умения в работна среда, учениците, имат още едно съществено предимство, което им предлага „Арсенал“. Абитуриентите могат да кандидатстват по стипендиантската програма на дружеството за висше образование, която бе обявена още през 2015 г. По тази програма те имат възможност за месечни стипендии и перспективна работа и кариера във фирмата.


Така моделът теория и практика да вървят ръка за ръка, който партньорите ПГ „ИванХаджиенов“ и „Арсенал“ АД прилагат, определено е една от успешните образователни практики, които създават добри специалисти в сферата на машиностроенето.