Общинският съвет на Казанлък прие на първо четене Наредба за изменение и допълнение на Наредба 30 за движението на превозни средства на територията на община Казанлък, която касае основно движението на каруци или иначе казано превозни средства с животинска тяга.

Въвеждат се редица нови, значително по-строги изисквания, за движение на каруци по пътищата и в часовете на интензивен трафик. Според предлаганите изменения всички каруци трябва да бъдат боядисани в яркожълт цвят, техните водачи да носят светлоотразителни жилетки, регистрацията на всяко едно превозно средство с животинска тяга да става в срок от 14 дни от придобиването му заедно с приложен паспорт на животното. Всяка каруца да бъде снабдена с два регистрационни номера, поставени на точно определни места. Всеки водач е длъжен да носи със себе си регистрационен талон на каруцата, издаден от Община Казанлък.

При неспазване на изискванията на Наредбата, глобите се завишават спрямо досегашните и варират от 20 до 100 лева.

Наредбата бе приета на първо четене на 28 януари 2019 година, писмени предложение могат да бъдат внасяни до 6 февруари, а второто четене ще бъде на редовната сесия на Общинския съвет в края на месец февруари 2019 година.

На първо и второ четене на редовното заседание на местния парламент бе гласувано изменение на Наредба 31 за определяне размера на местните данъци на територията на община Казанлък. Това касае основно данъка върху наследствата, даренията и данъка върху превозните средства, където, освен мощността и годината на производство, влиза и екологичният компонент.