Първото Защитено жилище на територията на община Казанлък, което бе създадено в село Овощник от сдружение „Оптима“, ще бъде пребазирано в сградата на бившата Здравна служба в село Дунавци. Капацитетът на Защитеното жилище е 8 души, като през него до момента са преминали 15 младежи.


Използваната досега база в Овощник вече е остаряла, малка и недостатъчна, за да продължи да предлага по адекватен начин социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост”, каза за zakazanlak.bg Бина Садова от СНЦ „Оптима“. Затова сдружението се е обърнало към Община Казанлък с молба за предоставяне на друга сграда, която да се използва за същата социална дейност.

Символичната първа копка на ремонта на сградата в Дунавци бе направена днес. Тя ще бъде обновена по проект на Община Казанлък на стойност близо 130 000 лв., съфинансиран 85 на сто от Инвестиционната програма за климата към Национален доверителен екофонд (НДЕФ) и от бюджета на Община Казанлък. Срокът за завършване на ремонта е краят на месец октомври 2018 година.

Сградата на бившата здравна служба в Дунавци е строена в средата на 80-те години и след прекратяването на лекарската практика там през последните осем години е неизползваема. Предвидените за изпълнение мерки за енергийна ефективност не само ще обновят постройката и ще я направят годна за използване за социалната услуга, но ще допринесат за подобряване на жизнената среда на територията на село Дунавци, за по-ефективна работа на екипа и ползващите услугата младежи.

Тази социална услуга е държавно делегирана дейност и получава годишен бюджет за развитие на дейностите си – официално е разкрита с Решение на Общински съвет - Казанлък. За лица с умствена изостаналост това е една от малкото възможности да ползват услугите за подкрепа, подчертават от общинския пресцентър.