Започва кандидатстването за детски градини

От 9 април 2019 г., вторник, официално започва онлайн кандидатстването за прием на деца в общинските детски градини и филиалите към тях за предстоящата 2019-2020 учебна година, съобщава общинският пресцентър.

Кандидатстването е валидно както за обявените свободни места за първа възрастова група за деца, родени през 2016 година, и за яслените групи в детските градини за деца, родени през 2017 година, така и за свободните места в останалите възрастови групи на детските градини.

Съгласно графика на дейностите, до 20 април, включително, родителите могат да подават заявления онлайн на https://dg.kazanlak.bg или на място в детските градини. Резултатите ще бъдат обявени на 23 април, а записването на класираните деца ще бъде извършено от 23 април до 3 май 2019 г., включително.

Пълният график за прием в детските градини е публикуван на интернет страницата на Община Казанлък в раздел „Дирекции и отдели“ – „Хуманитарни политики“ – „Образование“ – „Детски градини“, както и на https://dg.kazanlak.bg. От Община Казанлък напомнят, че датата и часът на подаване на заявлението в електронната система не влияе на окончателното класиране.

Родители, подали заявления преди 9 април 2019 г., не е необходимо да подават втори път такива, тъй като подадените преди тази дата заявления са актуални и ще участват равностойно в класирането.

За родителите, които нямат достъп до интернет, директорите на детските градини са създали необходимата организация за подаване на заявления на място. При промяна на обстоятелствата всички заявени данни в посочените критерии могат да бъдат актуализирани само в срока за регистрация, т.е., до 20 април, включително. Редакция на вече подадено заявление може да бъде направена онлайн от родителите или на място в детските градини, където е подадено първоначално заявлението, без да се губи полученият вече входящ номер. Определящ за окончателното класиране е последният вариант на заявлението.

Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от документи, доказващи декларираните в заявлението данни. При установени несъответствия или неактуалност на заявените данни детето няма да бъде записано и отпада от приема. То може да участва в следващи класирания с нов входящ номер и ново заявление.

Заявленията, подадени лично от родителите, и тези, подадени на място в детските градини, са равностойни, уточняват от Общината.