5 години жителите на квартал "Изток" в Казанлък, живеещите в районите на обновените пространства тази година трябва да пазят създаденото във вида, в който е в момента. В противен случай общината и всички граждани ще трябва да връщат пари на донорския орган- Европейският съюз.

За това предупреди жителите на "Изток" кметът на община Казанлък Галина Стоянова на среща с домоуправители от жилищните блокове в района.

Проверки за опазването на създаденото ще правят от Управляващия орган на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Одита на средства от Европейския съюз.

Пред домоуправителите са представени главните мерки, предприети от Община Казанлък в посока на видеонаблюдение, охрана и сметосъбиране.

Многократно участниците в разговорите са обърнали внимание, че всички жители трябва да изхвърлят боклуци само на определените за това места, да пазят новите придобивки, да следят и да подават сигнали за нарушения, новите улици да не се използват за скоростни отсечки.


4-те улици и 2-те междублокови пространства в квартал „Изток“ са реконструирани и рехабилитирани в рамките на проект „Обновяване на градската среда в град Казанлък“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. със 100% безвъзмездна финансова помощ.
Общата стойност на вложените средства е 5,5 млн. лева.
След официалното откриване 6-те нови обекта в ж.к.“Изток“, което ще етази неделя от 10 часа, те ще бъдат предадени от фирмите-изпълнителки на отговорност на Община Казанлък и гражданите.