2 092 000 лева е общата натрупана загуба на Общинската болница в Казанлък до края на миналата година. Само за 2018 година, очакваната загуба е 170 хиляди лева, съобщават от Пресцентъра на Община Казанлък.

В същото време задълженията на болничното заведение към доставчици достигат 1 313 000лв.
Заради утежненото финансово състояние здравното заведение в Казанлък, обслужващо пациенти от 5 общини в района, се нуждае от подкрепа, стана ясно по време на последната сесия на Общинския съвет в Казанлък.

С цел подпомагане на финансовата стабилност, по предложение на д-р Стефка Димитрова, общински съветник, бе решено да се предостави на общинската болница за продажба имоти общинска собственост. Сумите, постъпили от продажбите на тези имоти да постъпят за покриване на стари задължения или за инвестиции на казанлъшката многопрофилна болница.

След проведени разговори между Община Казанлък и МБАЛ „Христо Стамболски“, страните се разбират да предприемат оздравителни действия за гарантиране на обслужването на жителите на града и общината.