Ново обзавеждане до края на лятото ще имат възрастните хора, настанени в дом №1 в Казанлък. това ще стане възможно благодарение на одобрен проект на Община Казанлък от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.

Общата стойност на проекта е в максимален размер от 30 000,00 лева, съгласно регламента за кандидатстване на Фонд „Социална закрила“. 27 000,00 лева са безвъзмездно финансиране от Фонда и 3 000,00 лева – съфинансиране от Общината.

С тези средства ще бъдат закупени нови легла, матраци и индивидуални шкафчета за 60 потребители, настанени в дома. Дейностите по проекта ще създадат приятна обстановка в стаите, ще осигурят необходимото удобство за потребителите, условия, близки до домашния уют.

Срокът за реализация на проекта е 4 месеца.

Домът за стари хора – №1 в казанлък работи от юни 1967 година.Ччетириетажната сграда разполага с 58 броя спални помещения и има капацитет от 122 човека.Персоналът, ангажиран с предоставянето на социални услуги в Дома за стари хора има необходимата квалификация и опит в социалната сфера. Социални работници, медицински персонал и рехабилитатори полагат здравни и рехабилитационни грижи за настанените възрастни хора.

Социалните услуги за възрастни хора, предоставяни от Община Казанлък са сред най-търсените в региона. Проектът ще повлияе пряко върху качеството на живот на цялата общност, затвърждавайки грижите на Община Казанлък за социална справедливост и солидарност сред членовете на общността, по-голяма сигурност и увереност, че институциите в лицето на общината и държавата са не само заинтересовани, но работят в посока към решаване на проблемите на възрастните хора, настанени в такъв тип социална услуга.

Пресцентър на община Казанлък