За пешеходните пътеки и маркировката в града, пита съветникът Пламен Караджов

193 809 лева са неустойките към фирми изпълнители на строително-ремонтни работи за констатирани дефекти при извършване на строително-ремонтни дейности за периода 1 януари - 20 септември 2018 година. Това каза кметът Галина Стоянова в отговор на питане на общинската съветничка Теодора Иванова има ли и какви са глобите и неустойките, наложени на фирми изпълнители на СМР и ремонтни дейности, включващи изграждане и реконструкция на пътната мрежа в община Казанлък. По думите на кмета, при констатиране на дефекти, фирмите изпълнителки ги отстраняват, а гаранцията на асфалтовите покрития е 5 години.

Общинската съветничка от „БСП-Лява България” обаче заяви, че не е удовлетворена от отговора, тъй като вижда напукана асфалтова покривка и некачествени ремонти, които не са оправени.

Според общинския съвет Пламен Караджов пешеходните пътеки, хоризонталната и вертикалната маркировка в Казанлък не са подновени със започването на новата учебна година, а е имало нужда от това. Много пешеходни пътеки не отговарят на изискванията, износени са, включително и около някои училища, някъде са поставени на близко разстояние една от друга. В отговора си кметът Галина Стоянова подчерта, че има постоянно действаща Комисия по безопасност на движението в община Казанлък с председател ресорният заместник-кмет Даниела Коева, която се занимава с всички въпроси, свързани с темата, включително и с маркировката. Тези действия са съгласувани с КАТ-Пътна полиция, а самата маркировка е съобразена с Наредба 2. Общинското предприятие "Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата" поддържа и периодично възстановява пътната маркировка. Комисията е отворена за конкретни предложения.